Menu

Europejski Tydzień Szczepień

  • Napisał 
Europejski Tydzień Szczepień fot. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
W dniach 24–30 kwietnia br. trwać będzie Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która edukuje w zakresie szczepień ochronnych, podkreśla ich znaczenie dla zdrowia publicznego, dąży do zwiększenia liczby osób zaszczepionych. W tym roku mówi o korzyściach wynikających ze szczepień na każdym etapie życia, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów to „Vaccines work”.
Niestety od kilku lat zwiększa się w Polsce liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych, w różnych grupach wiekowych. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień wzrosła w całej Polsce z 5 340 w 2012 r. do 16 689 w 2015 r.

Popatrzmy na wymiar lokalny. Wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych w woj. łódzkim nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, jednak w 2016 r., podobnie jak w latach wcześniejszych, nastąpił dalszy spadek wykonania szczepień obowiązkowych. Spadek ten dotyczył szczepień dzieci w 1, 2 i 10 r.ż. przeciwko: gruźlicy (w 1 dobie życia i 1 r.ż.); wzw typu B (w 1 r.ż.); błonicy, tężcowi, krztuścowi (w 1 i 2 r.ż.); poliomyelitis (w 1 i 2 r.ż.); zakażeniu inwazyjnemu Haemophilus influenzae typu b (w 1 i 2 r.ż.); odrze, śwince i różyczce (w 10 r.ż.). Odpowiedzią na zaistniałą sytuację są działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej kierowane do całej populacji (promowanie szczepień), personelu medycznego (szkolenia) i osób odmawiających wykonywania szczepień obowiązkowych (działania informacyjne, egzekucja obowiązku szczepień).

Pamiętajmy, odrzucanie szczepień może okazać się śmiertelnie groźne dla zdrowia. A zwiększająca się liczba osób niezaszczepionych, czyli zmniejszający się odsetek osób uodpornionych – rodzi ryzyko epidemii różnych chorób, występujących teraz sporadycznie.

info: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi