Menu

Minister Rolnictwa z wizytą w Topoli Królewskiej

  • Napisał 
Minister Rolnictwa z wizytą w Topoli Królewskiej fot. UG Łęczyca
W sali gimnastycznej Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej odbyło się spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi Pana Krzysztofa Jurgiela z mieszkańcami powiatu łęczyckiego oraz powiatów sąsiednich. Zostało ono zorganizowane przez Senatora RP Pana Przemysława Błaszczyka.
Panu Ministrowi towarzyszył Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Ryszard Zarudzki oraz posłowie Piotr Polak, Marek Matuszewski oraz Tadeusz Woźniak. Wśród przybyłych gości znaleźli się także m.in. Wicewojewoda Łódzki Pan Karol Młynarczyk, Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Pan Roman Owecki, Dyrektor Łódzkiego Oddziału KRUS Pan Tomasz Nowicki, Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Janusz Ciesielski, Zastępca Dyrektora Agencji Rynku Rolnego Pani Grażyna Czyżak, Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Paweł Jegier, Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Włodzimierz Lewandowski oraz samorządowcy z terenu powiatu łęczyckiego. Gminę Łęczyca natomiast reprezentowali Wójt Gminy Pan Jacek Rogoziński, Sekretarz Gminy Pani Monika Kilar - Blaszczyk, Przewodniczący Rady Gminy Pan Włodzimierz Starzyński oraz radni i sołtysi.

Tematem spotkania były sprawy bieżące i przyszłość polskiego rolnictwa. Pan Minister w blisko 30 minutowym wystąpieniu m.in. zachęcał zebranych uczestników do korzystania z dopłat unijnych, mówił o dążeniu do ujednolicenia ich wysokości, a także o opracowanych programach rozwoju rynku w Polsce. Głos zabrał również Pan Wiceminister, który przedstawił sytuację na polskiej wsi, mówił o jej rozwoju i dążeniu do zatarcia granicy jakości życia między wsią a miastem. Po wystąpieniach Panów Ministrów przyszedł czas na zadawanie pytań przez przybyłych mieszkańców. Pytań nie brakowało, jednak ograniczony czas nie pozwolił na zadanie wszystkich. Wiele z nich dotyczyło problemów z jakimi spotykają się na co dzień rolnicy. Na wszystkie pytania Pan Minister starał się udzielić wyczerpujących odpowiedzi.

Na zakończenie spotkania upominki Panom Ministrom wręczył Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński oraz Młodzieżowa Rada Gminy Łęczyca, która przez cały czas trwania spotkania przysłuchiwała się wszystkim wystąpieniom.

Spotkaniu towarzyszyły stoiska informacyjne, które przygotowały m.in. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Rynku Rolnego, gdzie każda zainteresowana osoba mogła uzyskać odpowiedzi na nurtujące je pytania związane z działalnością rolniczą.

Źródło: UG Łęczyca (gminaleczyca.pl)