Menu

O profilaktyce w Czernikowie

  • Napisał 
O profilaktyce w Czernikowie fot. KPP w Łęczycy
Dzielnicowy spotkał się rodzicami uczniów ze Szkoły Podstawowej w Czernikowie z którymi rozmawiał o bezpieczeństwie, przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przybliżył program „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”oraz aplikację „Moja Komenda”.
17 marca 2017 roku naczelnik Wydziału Prewencji łęczyckiej komendy wraz z dzielnicowym z Piątku spotkali się rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły w Czernikowie. Obok wyżej wymienionych w rozmowach na temat bezpieczeństwa i profilaktyki udział wzięli dyrektor, pedagog oraz pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.

Do omówienia zagadnienia przeciwdziałania uzależnieniom od środków odurzających i substancji psychotropowych mundurowi wykorzystali walizkę profilaktyczną. Walizka jest wyposażona w różnego rodzaju atrapy narkotyków i przedmioty służące do ich ukrywania. Stanowi doskonały materiał poglądowy dla dorosłych, którzy nie mieli styczności z tego typu substancjami. Wiodącym kwestią spotkania był jednak temat dotyczący przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie. Zagadnienie to zostało omówione przy współpracy z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, który to przedstawił procedury wdrożenia i prowadzenia „Niebieskiej Karty”.

Policjanci przybliżyli ponadto program „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” wymieniając jednocześnie jego główne cele i założenia oraz mechanizm wprowadzania zagrożeń. Zaprezentowali również jak w łatwy i szybki sposób odnaleźć w sieci swojego dzielnicowego posługując się aplikacja „Moja Komenda”.

info: KPP w Łęczycy