Menu

Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej zorganizowało wystawę poświęconą czasom PRL

  • Napisał 
Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej zorganizowało wystawę poświęconą czasom PRL fot. Gimnazjum w Topoli Królewski
Nauka różne może przybrać formy, znany system „3 razy ZET" [zakuć-zdać–zapomnieć] to tylko forma jakiejś gimnastyki umysłowej, a wkuwanie materiału wyparuje równie szybko, jak samo wkuwanie. Aby przyswajać wiedzę w sposób trwały trzeba proces edukacji maksymalnie urozmaicać.

Najlepszym wydaje się samodzielne zdobywanie wiedzy poprzez realizowanie rozmaitych zadań zmierzających do zdobywania nowych informacji docieranie do materiałów źródłowych, wywiady, budowanie autorskich pomocy naukowych

Taką formę zdobywania i utrwalania wiadomości możemy prześledzić na lekcjach historii, ale również na wystawie w Gimnazjum w Topoli Królewskiej pt."DZIWNY ŚWIAT PRL-U".

Nauczycielka historii, Anna Kowalska, zainspirowana działaniami grupy projektowej „Paczki solidarności", wraz ze swoją klasą I E przeniosła wystawę reliktów PRL-u na grunt szkoły. W „pawilonie muzealnym" uczniowie zgromadzili reprodukcje plakatów komunistycznych, stare magnetofony, adaptery, wrotki, wózki, lalki, kroniki szkolne, harcerskie, świadectwa. Na korytarzu uczniowie grali w gumę, w klasy i w kapsle.

Wystawa ma cel edukacyjny- pokazać realia życia w PRL-u, przypomnieć o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce i uświadomić uczniom, że Polacy nie byli osamotnieni w walce o demokrację (a propos uchwały Bundestagu. Warto podkreślić, że treści historii najnowszej wykraczają poza podstawę programową z gimnazjum.

Uczniowie w takim przyswajaniu wiadomości wykazują wielkie zaangażowanie i każdy jakoś wciąga się w proces. Nawet uczniom nie pasjonującym się przeszłością po takich lekcjach w pamięci zostanie dużo więcej wiadomości , niż po suchej lekturze podręcznika.

Dodatkowo, przy objaśnieniach pedagogów, uczniowie poznają rangę materiałów źródłowych. Nauczą się ich szukać i czytać ze zrozumieniem.

UCHWAŁA BUNDESTAGU z dn. 18.12. 1981, cytaty- tłumaczenie na j. polski Natalia Bartha, Kamil Grabowski.

„1. Bundestag obserwuje z rosnącym niepokojem rozwój wydarzeń w Polsce oraz jej sąsiedztwie i wyraża w tej brzemiennej w skutki chwili swoją solidarność z polskim narodem, dręczonym przez los, oraz popiera jego walkę o godność człowieka, praworządność i demokrację.

5. (...) Bundestag obserwuje z dużym niepokojem przybierającą na sile propagandową nagonkę przeciwko kierunkowi zmian w Polsce , a także otwarte, jak i skryte grożenie obywatelom atakiem na polską niezależność z zewnątrz.

6. Bundestag apeluje do wszystkich obywateli naszego państwa, do związków zawodowych oraz partii, do kościołów, do organizacji charytatywnych i humanitarnych oraz do młodzieży, żeby właśnie teraz okazać polskiemu narodowi, który znajduje się w trudnej sytuacji, ludzką oraz moralną solidarność. Bundestag apeluje, żeby udzielić pomocy materialnej w walce z głodem, biedą oraz zimnem, czego ten sąsiedni naród dzisiaj tak pilnie potrzebuje i na co zasługuje."

Takie zajęcia, pozwalają na pełniejsze zapoznanie się z głównym tematem lekcji, wyzwalają w uczniach dodatkową inicjatywę, pozwalają się poczuć partnerem w edukacji.

Wyniesiona z lekcji wiedza na pewno na długo pozostanie w pamięci. Nie można też wykluczyć, że któryś z uczniów nie rozbudzi w sobie pasji historyka.
Ostatnio zmieniany: wtorek, 17 grudnia 2013 23:27