Menu

Kiedy Łęczyca przejmie kolej wąskotorową?

  • Napisała 
Kiedy Łęczyca przejmie kolej wąskotorową? fot. zdjęcie ilustracyjne
Dla jednych niezwykła atrakcja turystyczna, dla drugich – inwestycja bez przyszłości: kolej wąskotorowa budzi skrajne emocje wśród łęczycan. Czy pędząca po torach lokomotywa stanie się powtórnie symbolem postępu i rozwoju Łęczycy, czy „skarbonką" pochłaniająca pieniądze? Kiedy zostanie „przejęta" przez Królewskie Miasto?

Przypomnijmy, w połowie 2015 roku podjęta została uchwała upoważniająca włodarza miasta do wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasto Łęczyca od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków i innych urządzeń infrastruktury kolejowej składającej się na linię wąskotorową zwaną Krośniewicką Koleją Dojazdową.

Wciąż czekamy na pełne wyniki inwentaryzacji prowadzonej przez PKP. Do tej pory tereny budynki i urządzenia kolejki wąskotorowej nie były dostatecznie dokładnie opisane. Linia przebiega przez tereny o często nieuregulowanym statusie pranym czy właścicielskim. Swoją decyzję musi wydać również konserwator zabytków, który określi, które z przejmowanych elementów infrastruktury czy budynków będą znajdowały się pod jego opieką – mówi Jakub Pietkiewicz, doradca – pełnomocnik burmistrza ds. komunikacji społecznej i promocji.

Kolejnym elementem jest wycena majątku poprzedzająca decyzję zarządu PKP o ewentualnym przekazaniu go samorządowi. Całą ścieżkę procedury kończy decyzja ministra Infrastruktury, który zaakceptuje bądź nie przekazanie majątku związanego z kolejką wąskotorowa Łęczycy. Pracownicy PKP szacują, ze będą gotowi na ewentualne przekazanie majątku nie wcześniej niż w drugiej połowie 2016 roku – dodaje Pietkiewicz.

Mieszkańcy obawiają się, że inwestycja obciąży miasto ogromnymi kosztami. Burmistrz Lipiński podkreśla, że kolej wąskotorowa zostanie przejęta, gdy przedsięwzięcie będzie miało zagwarantowane zewnętrzne środki finansowania.

Samo uruchomienie i utrzymanie kolejki to koszt zbyt duży by dał radę udźwignąć go skromny budżet miasta. Burmistrz zdecyduje się przejąć majątek od PKP dopiero po uzyskaniu pewności co do ewentualnych partnerów instytucjonalnych lub kapitałowych tego przedsięwzięcia bądź gwarancji na udzielenie dotacji lub innych form wsparcia finansowego tego przedsięwzięcia – wyjaśnia pełnomocnik burmistrza.

Ewentualne uruchomienie kolejki z pewnością uatrakcyjni ofertę turystyczną Łęczycy.

Liczymy, że dzięki dywersyfikacji elementów tworzących produkt turystyczny Łęczycy, jak właśnie kolejka wąskotorowa, czy z czasem zrewitalizowany Zalew Miejski, uda nam się zwiększyć zainteresowanie miastem – dodaje Pietkiewicz.
Ostatnio zmieniany: wtorek, 12 stycznia 2016 11:02