Menu

Na osiedlu Królów Polskich pojawi się oświetlenie – miasto ogłosiło przetarg

  • Napisała 
Na osiedlu Królów Polskich pojawi się oświetlenie – miasto ogłosiło przetarg fot. z archiwum ele24.net
Prawdopodobnie jeszcze w tym roku na osiedlu Królów Polskich pojawi się nowe oświetlenie hybrydowe. Urząd Miejski w Łęczycy ogłosił przetarg na wykonanie zadania.

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia hybrydowego na osiedlu Królów Polskich. Prace będą polegały m.in. na: montażu 34 szt. oświetlenia jako hybrydowe z oprawami LED zamontowanymi na słupach o wysokości 8 m. Każdy słup wyposażony jest w dwa ogniwa fotowoltaiczne, mini turbinę wiatrową oraz oprawę oświetleniową - nie wymagają zasilania kablowego. Całość posadowiona na fundamencie prefabrykowanym. Akumulatory montowane z boku lampy oświetleniowej pod nawierzchnią – informuje Jakub Pietkiewicz, pełnomocnik burmistrza.

Na ostatniej sesji radni miejscy zabezpieczyli w budżecie miasta 384 tys. zł na realizację tego zadania. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną normami oraz warunkami technicznymi odbioru robót.

Koszty obsługi geodezyjnej w tym m.in. wytyczenie nowych obiektów w terenie oraz inwentaryzacji powykonawczej, odtworzenie uszkodzonych w trakcie budowy punktów granicznych ponosi wykonawca – dodaje Jakub Pietkiewicz. – Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymania, serwisowania (zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania urządzeń, konserwacji, napraw i sprawności w tym: panel fotowoltaiczny, akumulator, kontroler, oprawa itp.) przedmiotu zamówienia w całym okresie trwania gwarancji i rękojmi. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji do realizacji corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację obiektu (rozumianego, jako wynikające z dokumentacji projektowej kompletne oświetlenie hybrydowe).

Potencjalni wykonawcy mogą składać oferty do 15 lipca, a termin wykonania prac wyznaczono na 15 listopada.