Menu

Ponad ćwierć miliona złotych dofinansowania na projekt E- Łęczyca

  • Napisał 
Łęczycki projekt pod nazwą „E-Łęczyca – nowoczesne technologie w usługach publicznych Urzędu Miejskiego" uzyska dofinansowanie.

Złożony w marcu 2016 roku projekt zakłada budowę zintegrowanego systemu informacyjnego (ZSI), dzięki któremu będzie możliwe znaczące zwiększenie efektywności zadań wykonywanych przez Urząd Miejski w Łęczycy.

Znalazł się na wysokiej trzeciej pozycji na liście wniosków pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym w naborze w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego.

Głównym problemem, który poprzez realizację projektu zostanie rozwiązany jest ograniczony dostęp do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, w tym danych publicznych, co utrudnia mieszkańcom Łęczycy dostęp do instytucji publicznych. Obecnie prawie wszystkie sprawy urzędowe są załatwiane w sposób tradycyjny polegający na osobistym przyjściu do urzędu i załatwieniu sprawy.

Pozytywna zmiana będzie polegać na zapewnieniu mieszkańcom miasta możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną (bez wychodzenia z domu) z wykorzystaniem profilu zaufanego oraz podpisu elektronicznego dzięki budowie środowiska e-administracji, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych.

Założeniem projektu jest również ograniczenie odwiedzin obywateli w urzędach, przeniesienie tych kontaktów do Internetu oraz prosty dostęp do informacji publicznych. Przedsięwzięcie ma także zmniejszyć technologiczne, ekonomiczne i mentalne bariery wykorzystywania e-usług w społeczeństwie.

Wartość projektu 396 060,00 zł; wnioskowane dofinansowanie 257 600,00zł

Pełna lista rankingowa:
http://www.rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/1077-informacja-o-wynikach-oceny-merytorycznej-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-zlozonych-w-ramach-konkursu-z-poddzialania-vii-1-2-technologie-informacyjno-komunikacyjne