Menu

Poseł RP Michał Pacholski wystosował otwarty list gratulacyjny

  • Napisał 
W związku ze zwycięstwem Krzysztofa Lipińskiego w wyścigu o fotel burmistrza oraz wygraną startujących z komitetu KWW Krzysztofa Lipińskiego aż 10 radnych, Poseł na Sejm RP Michał Pacholski skierował otwarty list gratulacyjny.

Treść listu znajduje się poniżej:

Otwarty list gratulacyjny

Gratulacje dla KWW Krzysztofa Lipińskiego, dla wszystkich wybranych Radnych Królewskiego Miasta Łęczyca, którzy reprezentowali różne komitety wyborcze, a przede wszystkim dla Pana Burmistrza Elekta Krzysztofa Lipińskiego.

Społeczeństwo Łęczycy jednoznacznie pokazało czerwoną kartkę Panu Andrzejowi Olszewskiemu i radnym mijającej kadencji. Demokracja określiła miejsce tych osób na naszej samorządowej scenie politycznej. Dokonany wybór jest wyrazem niezadowolenia społecznego dla polityki władz samorządowych ostatnich lat, towarzystwu wzajemnej adoracji wyborcy podziękowali. Osiągnięty wynik wyborczy jest druzgocący dla odchodzącej ekipy rządzącej. Dziesięciu nowych radnych z KWW  Krzysztofa Lipińskiego, dwóch z komitetów niezależnych i wygrana w pierwszej turze Pana Krzysztofa Lipińskiego w aspekcie utraty przez urzędującego Burmistrza ponad 50% zaufania społecznego w stosunku do wyborów samorządowych w 2010 roku to nie przegrana, to totalna klęska dla KWW Andrzeja Olszewskiego, a patrząc na dokonania tych władz, zwycięstwo dla Królewskiego Miasta Łęczyca, które dopiero teraz będzie mogło się „dynamicznie” rozwijać.

Jako Poseł na Sejm RP osobiście cieszę się z wyników tych wyborów, gdyż wiem na swoim przykładzie, że współpraca z odchodzącą ekipą rządzącą nie była możliwa, wszelkie moje inicjatywy podejmowane dla dobra Łęczycy i jej mieszkańców były   w minionej kadencji blokowane. Jestem w stanie zrozumieć niechęć byłych władz samorządowych do mojej osoby, ale nigdy nie pogodzę się z faktem nie myślenia o przyszłości Łęczycy i niemożności wzniesienia się dla jej dobra ponad wszelkie podziały. 

Dzisiaj wiem, że moje wsparcie dla opozycji łęczyckiej i zaangażowanie się  w wiele spraw lokalnych, miedzy innymi: w inicjatywę referendalną szpitala, w przywrócenie trzeciej karetki pogotowia, w obronę sądu łęczyckiego i wiele innych spraw, z którymi zgłaszali i zgłaszają się do mnie mieszkańcy naszego miasta, nie poszło na marne. Pokłosiem mojej postawy i zaangażowania społecznego były ataki personalne na moją osobę i blokowanie wszelkich inicjatyw oraz prób dialogu.

Patrzę z nadzieją na przyszłość Królewskiego Miasta Łęczyca, które pod rządami Burmistrza Krzysztofa Lipińskiego ma szansę na nadrobienie zaległości ostatnich ośmiu lat, a znając Burmistrza Elekta, wielokrotnie z nim rozmawiając, jestem przekonany, że zrealizujemy wspólnie wiele inicjatyw służących rozwojowi miasta i mieszkańców Łęczycy.

Składam również serdeczne gratulacje nowo wybranym radnym powiatowym i życzę sukcesów w działalności samorządowej.

Z nadzieją na twórczą współpracę dla dobra Ziemi Łęczyckiej i jej mieszkańców,
Z wyrazami szacunku
Poseł na Sejm RP
Michał Pacholski
Ostatnio zmieniany: piątek, 21 listopada 2014 12:32