Menu

Strefa parkowania w Łęczycy coraz bliżej. Radni dyskutowali o opłatach

  • Napisała 
Radni miejscy ustalili stawki mające obowiązywać w strefie płatnego parkowania przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Temat ten został szczegółowo omówiony podczas wczorajszego posiedzenia komisji wspólnych. Gościem spotkania był przedstawiciel firmy odpowiedzialnej za montaż systemu parkingowego.

Na zaproszenie Urzędu Miejskiego w Łęczycy w spotkaniu uczestniczył Przemysław Zyzak z firmy Multic Technology Sp. z o.o. odpowiedzialnej za dostawę i montaż systemu parkingowego przed magistratem. Gość odpowiadał merytorycznie na zadawane przez radnych miejskich pytania. Ci pytali m.in. o zasadność montażu szlabanów zamiast parkometrów.

Parkometry są bardzo drogimi urządzeniami – drogimi w obsłudze i instalacji. Parkometr wymaga obsługi non stop i musi być zatrudniona osoba na etacie, która o niego dba. Parkometr nie sprawdzi czy zapłacono za parking, czy nie. System parkingowy w formie, który wybrano jest bezosobowy. Wystarczy wrzucić pieniądze i wymienić rolkę papieru. To rozwiązane jest bardziej szczelne i jest też tańsze – mówił Przemysław Zyzak.

System parkingowy będzie się składał z: dwóch szlabanów, terminalu wjazdowego i wyjazdowego, systemu zarządzania parkingiem oraz pętli indukcyjnej, której zadaniem jest po obu stronach szlabanu sprawdzenie czy przed szlabanem stoi samochód.

Kierujący pojazdem wjeżdżając do strefy płatnego parkowania będzie pobierał bilet w terminalu wjazdowym. Bilet należy zachować w celu dokonania opłaty za parkowanie oraz podczas wyjazdu ze strefy płatnego parkowania. Opłaty za parkowanie będą dokonywane w kasie automatycznej znajdującej się w terminalu wyjazdowym gotówką lub kartą płatniczą, kasa automatyczna będzie przyjmować opłaty w monetach 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł (kasa nie przyjmuje banknotów). Terminal nie będzie wydawał „reszty", tak więc korzystający z parkingu będą musieli pamiętać, aby mieć przy sobie „drobne".

Ostatecznie radni miejscy ustalili wysokość opłat za parkowanie: do 30 minut można korzystać bezpłatnie, za pierwszą godzinę – 1,50 zł, drugą – 1,70, trzecią – 2 zł, a następne – 1,50 zł.

Zastępca burmistrza Krzysztof Urbański podkreślił, że ideą stworzenia strefy płatnego parkowania jest usprawnienie ruchu przed urzędem, nie pozyskiwanie dodatkowych środków.

Strefa płatnego parkowania będzie obowiązywała w konkretnych godzinach. Po wyznaczonym czasie szlabany będą działały, a wydawany bilet będzie bezpłatny. W ten sposób korzystający mają uniknąć sytuacji „zamknięcia" na parkingu. Strefa zostanie ograniczona szlabanami, a od jezdni odgrodzona ustawionymi co pół metra słupkami. Uniemożliwi to petentom opuszczenie strefy bez uiszczenia zapłaty.

Dla usprawnienia ruchu w strefie, radni zaproponowali montaż tablicy informującej o ilości miejsc wolnych na parkingu. Pomysł generowałby dodatkowe koszty w wysokości 3-6 tys. zł, ale zyskał aprobatę radnych. Nie wykluczone, że zdecydują się, aby urządzenie tego typu zamontować w późniejszym terminie.

Podczas omawiania tematu zauważono, że godziny trwania płatnego parkowania wymagają zróżnicowania i dostosowania do funkcjonowania urzędu. Przedstawiciel firmy wyjaśnił, że działanie urządzeń można zaprogramować według potrzeb, nawet tak, aby obowiązujące godziny dla każdego dnia tygodnia były różne.

Ostatecznie, większością głosów radni miejscy pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 6 z nich zagłosowało „za", jeden „przeciw", a jeden „się wstrzymał".
Ostatnio zmieniany: środa, 16 listopada 2016 21:54