Menu

Projekt "Własny biznes szansą na lepszą przyszłość" - są jeszcze wolne miejsca!

Projekt skierowany jest do 45 osób (30 kobiet, 15 mężczyzn) po 29 roku życia, planujących rozpocząć działalność gospodarczą pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo), zamieszkujących w województwie łódzkim w powiatach: kutnowskim i łęczyckim, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Czytaj dalej...