Menu

Rekrutacja 2016/2017: kryteria naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum

Burmistrz Łęczycy informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, a także liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca w roku szkolnym 2016/2017 oraz terminach postępowania rekrutacyjnego.

Czytaj dalej...